najlepsze treści w internecie

System kontroli dostępu w hotelu – jakie zalety ma to rozwiązanie?

System kontroli dostępu w hotelu – jakie zalety ma to rozwiązanie?

Innowacje technologiczne ułatwiają łatwe zarządzanie budynkami. Patrząc na ostatnie trendy, fizyczny monitoring budynków w celu kontroli urządzeń elektrycznych i mechanicznych jest stopniowo wycofywany przez system zarządzania budynkiem. Jest to skomputeryzowany proces sprawdzania systemów oświetlenia, systemów zabezpieczeń i wentylacji budynku. Dla osób odpowiedzialnych za hotele i opłacających wysokie rachunki za energię, jest to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi do optymalizacji warunków wewnętrznych, zmniejszenia zużycia energii oraz znacznej poprawy poziomu komfortu pracowników i gości. Sprawdź, jakie zalety ma to rozwiązanie oraz czemu warto stawiać na takie systemy, jak InteliHotel – http://www.intelihotel.pl/moduly/kontrola-dostepu/

Pełna kontrola nad hotelem

Do najciekawszych systemów kontroli dostępu w hotelu na polskim rynku należy moduł oferowany przez InteliHotel. Prawdopodobieństwo, że system nie wykryje awarii, jest bliskie zeru. To pokazuje, że wewnętrzne warunki komfortu budynku można łatwo kontrolować bez większych problemów. Posiadanie systemu zarządzania budynkiem eliminuje wszystkie ewentualne ludzkie błędy, zapewniając pełną kontrolę i precyzję. System zarządzania budynkiem ułatwia utrzymanie budynku w dobrym stanie. Problemy są identyfikowane na wczesnych etapach i naprawione, zanim wymkną się spod kontroli i spowodują utratę zysków. Kiedy sprzęt jest właściwie utrzymany, jego trwałość zdecydowanie wzrasta, co oznacza, że sprzęt zainstalowany w miejscach z systemem zarządzania nieruchomościami na pewno będzie funkcjonował znacznie dłużej. Proces podejmowania decyzji, zarządzanie informacjami i raportowanie są bardzo łatwe, ponieważ dane znajdują się w tym samym miejscu. To z kolei oznacza niższe koszty pracy i łatwość zarządzania.

System kontroli dostępu w hotelu

Systemy kontroli dostępu w hotelu zostały wprowadzone po raz pierwszy w ramach ciągłego rozwoju złożoności, która podkreśla cechy środowiska zbudowanego. Najważniejsze jest to, że rodzaj i funkcjonalność BMS w istniejących obiektach budowlanych może się znacznie różnić. Wiele niszowych, specjalistycznych rozwiązań składa się z niezliczonej ilości kosztownych i często niekooperujących między sobą własnych technologii, które wymagają wieloletniego wdrażania. Na szczęście nowsze systemy są coraz bardziej elastyczne i łatwiejsze w komunikacji. Dobry system kontroli dostępu w hotelu może zintegrować starsze systemy z nowoczesnymi sieciami danych i poddawać je analizie. Możliwości, jakie daje dostęp do tych danych są bardzo duże.

Modernizacja hotelu

BMS jest systemem kontroli, który jest w stanie przechwytywać i przechowywać dostępne dane. Obejmuje to m.in. sygnały włączania i wyłączania, aktualne pozycje zaworów czy czujników temperatury w hotelu. Mogą być one kontrolowane dzięki nowoczesnym możliwościom sieciowym i wspólnym protokołom komunikacyjnym. Konwersja danych do niezależnego od platformy systemu kontroli dostępu w hotelu formatu pozwala na bezprecedensowy przegląd charakterystyki budynku oraz bogatej informacji na temat zachowań poszczególnych elementów. Najważniejsze jest to, że dane mogą być przechwycone z szerokiego wachlarza typów systemów kontroli dostępu w hotelu, co oznacza, że mogą być stosowane do danych pochodzących z budynków bez konieczności kosztownej rozbudowy. Gdy dane są już dostępne, można skutecznie zwiększyć możliwości zarządzania hotelem. Dzięki temu system kontroli dostępu w hotelu staje się narzędziem do skutecznego kierowania i podejmowania decyzji w środowisku pracy. Korzyścią z tego jest zasadniczo bardziej efektywna obsługa oraz obniżone koszty energii, prowadzące do optymalizacji wydajności budynku.

Zabezpieczenie w sytuacji awaryjnej

System zarządzania budynkiem kontroluje również całe wewnętrzne środowisko budynku. Stosowana jest w tym celu specjalna technologia wraz z czujnikami ruchu, zainstalowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa i łatwego zarządzania budynkiem. Ponadto systemy wspomagania mogą być połączone z systemami zarządzania budynkiem, takimi jak alarmy pożarowe i nowoczesne windy. W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożary, system zarządzania budynkiem ocenia, gdzie rozprzestrzenia się ogień i natychmiast wyłącza całą wentylację, aby zapewnić, że dym nie przenosi się z pokoju do pokoju. Inne środki zapobiegawcze obejmują wysłanie wszystkich wind do parteru, dzięki czemu nie można uzyskać do nich dostępu. W nagłych wypadkach związanych z pożarem należy używać tylko schodów do ewakuacji. Modernizacja hotelu dzięki systemowi zarządzania budynkiem ma wiele zalet. Gdy wymagane jest zgłaszanie danych, są ona ograniczane do jednego systemu, w którym wystarczy tylko przełączyć się między odpowiednią zakładką. Proces podejmowania decyzji jest uproszczony, ponieważ informacje można porównywać ze sobą i dogodnie ocenić w celu wybrania najbardziej świadomej opcji. System kontroli dostępu w hotelu jest efektywny energetycznie, dzięki czemu poprzez monitorowanie można bardziej efektywnie rozprowadzać energię. Ponadto system zarządzania budynkiem ma minimalne ryzyko operacyjne i jest wysoce elastyczny, co pozwala realziować inteligentne raportowanie.