najlepsze treści w internecie

Co nam daje wdrożenie systemu JIRA w firmie?

Co nam daje wdrożenie systemu JIRA w firmie?

Integracja systemów informatycznych JIRA jest bardzo prosta i pozwala skutecznie podnieść skuteczność pracy każdego przedsiębiorstwa na rynku. To, co szczególnie zwraca uwagę przedsiębiorców to poprawa jakości i efektywności pracy, którą dają systemy informatyczne JIRA. Systemy te znacząco podnoszą poziom zarządzania projektami, usprawniają komunikację w zespole i pozwalają jeszcze efektywniej wymieniać się dokumentami.

Na czym opiera się system JIRA?

Same założenia systemu są niesamowicie proste. JIRA integruje moduł przygotowania, przetwarzania i obiegu dokumentów w obrębie przedsiębiorstwa. Jak pokazują doświadczenia, brak płynności w przepływie dokumentów istotnie przekłada się na efektywność pracy całego zespołu profesjonalistów. Brak dokumentacji potrzebnej do projektów, konieczność rozliczania faktur w działach finansowych oraz inne rodzaje dokumentacji bardzo często giną w całym zamieszaniu i dochodzi do powstania bardzo poważnych problemów. Całe szczęście możliwe jest ograniczenie tego za pomocą systemu JIRA – inteligentnego przepływu dokumentów!

System ten może być z łatwością wdrożony w obrębie wszystkich komputerów firmowych. Inteligentne systemy gwarantują podgląd dokumentów w czasie rzeczywistym, wskazują na ewidencjonowanie dokumentacji oraz pozwalają wszystkim korzystającym na bezproblemowe kreowanie nowych pism i aktualizację ewentualnych dokumentów, które są niekompletne. Każdy z dokumentów może podlegać systemowej ewidencji, również w formie papierowej. Realizowane to jest za pośrednictwem specjalnego systemu połączonego z drukarkami etykiet. Każdy z pism w formie fizycznej może być oznakowany z wykorzystaniem specjalnego rodzaju kodów kreskowych i innych specjalistycznych oznaczeń. Jest to wszystko bajecznie proste!

Co jeszcze oferuje JIRA?

JIRA bynajmniej jest systemem do zarządzania pismami firmowymi. Dzięki specjalistycznym rozszerzeniom możliwe jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania poszczególnymi projektami firmowymi. Monitorowanie postępów, tworzenie alertów oraz bieżąca komunikacja pomiędzy kierownictwem, a realizatorami to główne atuty z wdrożenia systemu JIRA. Każdy z managerów projektu ma dostęp do dokładnych statystyk, estymacji oraz może w czasie rzeczywistym z użyciem kilku kliknięć generować potrzebną dokumentację, a dzięki wyspecjalizowanemu filtrowaniu przeglądanie dokumentów nie będzie dla nikogo najmniejszym problemem.

Jak wdrożyć system JIRA?

Implementacja tychże rozwiązań systemowych jest niesamowicie prosta. Doświadczenia dogłębnie pokazują, iż integracja systemu JIRA jest niesamowicie prosta i może być dołączona do praktycznie każdego systemu ERP, który funkcjonuje w danej firmie. W ten sposób cała dokumentacja kadrowa może być aktywnie przekazywana do działu i ewidencjonowana automatycznie. Wdrożenie jest procedurą polegającą na instalacji oprogramowania na wszystkich komputerach firmowych, z nadaniem określonych uprawnień oraz specjalnych certyfikatów bezpieczeństwa.
W chwili obecnej integracja systemu JIRA jest oparta o najlepsze rozwiązania technologiczne z zakresu bezpieczeństwa informacji, zgodne z międzynarodowymi standardami. Przekłada się to istotnie na zagwarantowanie poufności wszystkich dokumentów firmowych i podnosi zaufanie do systemów informatycznych, istotnie podnosząc zaufanie do nich.

Całościowa integracja systemu JIRA zajmuje od 2 dni do tygodnia – wszystko zależy od potrzeb firmy oraz specyfiki działalności przedsiębiorstwa. System jest w tym czasie adaptowany do możliwości sprzętowych oraz dostosowywany indywidualnie do specyficznych potrzeb klientów.

Jakie daje to korzyści?

Przede wszystkim – porządek i płynność pracy. Realizacja zadań w firmie ma często bardzo dynamiczny charakter, co niestety istotnie doprowadzać może do powstawania niepotrzebnych pomyłek i braku zrozumienia.
Obecnie firmy wydają olbrzymie pieniądze na poprawę komunikacji w zespole. Integracja pracowników, odpowiednie kanony komunikacji werbalnej są jednak niewystarczające, gdy w kwestiach fundamentalnych i niemożliwych do ominięcia – na przykład dokumentacji, panuje straszny bałagan.

Można sobie z tym efektywnie poradzić za pośrednictwem wdrożenia odpowiednich technologii i specjalistycznych rozwiązań. System JIRA jest wysoce funkcjonalny, działa doskonale i ceniony jest przez wszystkich użytkowników. Dzięki systemowi każdy dokument będzie dostępny, a ich przepływ nieograniczony. Klienci nie będą się już musieli martwić o realizację zadań i jej ograniczenie poprzez wymogi formalne.